TOPlist

Strážnice

Město připomínané již roku 1086 jako bohaté tržní místo chráněné vodním hradem. Z původních městských hradeb se do současnosti zachovaly tři brány. Město bylo vypáleno vojsky krále Zikmunda a po roce 1450 znovu postaveno v okolí hradu. V 17. století byli do Strážnice povoláni piaristé a město se stává také významným kulturním centrem. Centrum Strážnice je památkovou zónou. zdejší zámek vzniklý na místě původního hradu byl od 15. století několikrát upravován a přestavován. U zámku se nachází anglický park, který je v současnoti dějištěm světově proslulých Strážnických národopisných slavností. K dalším architektonickým památkám patří piaristický kostel Panny Marie z 18. století a přilehlý komplex bývalého kláštera. Ve Strážnici se nachází i skanzen s vesnickými stavbami jihovýchodní Moravy.
Skalická brána ve Strážnici Skalická brána ve Strážnici
Skalická brána
Zámek ve Strážnici Zámek ve Strážnici
Zámek
Fotografie uživatelů
Baťův kanál ve Strážnici
Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Strážnici
Bílá věž ve Strážnici
Radějov
Kaplička pod Žerotínem
Pod Žerotínem
Vinice na Žerotíně
Radějov z Žerotína
Žerotín
Holý vrch
Travičná a Radějov z Žerotína
Žerotín